mekanik

MEKANİK İŞLEMLER/ FİNİSHİNG

Son aşamada malzemenin istenilen yüzey normlarına göre parlak tavlama fırınından ve bilahare ütüleme haddesinden geçirilir. Soğuk haddeleme işlemi tamamen bittiğinde malzemenin sipariş edilen son ölçülerde olması için kenarları düzgünce kesilir ve gerekirse dilme ve boy kesme yapılır. Üretim safhaları genelde yassı ürünlerde olduğu gibi uzun ürünlerde de aynıdır, ancak daha başka makine parkurlarında işlenerek nihai ürün elde edilir (tel, çubuk, profil v.s.)

Top